Vzdelávanie
pre priemysel

  • konferencia LEAN manažment 15.2.2018

    Lean je stále IN...bude aj v INdustry 4.0?

Blog

Úvod Blog

ponuka článkov

Ako skrátiť čas zaúčania sa pracovníkov logistiky a zvýšiť spoľahlivosť procesu navážania?

Tomáš sa do toho pustil.....

Autor: tím Lean & Logistika , CEIT Pro, pobočka Bratislava | Článok pridaný: 18.4.2017

čítať
PFEP (Plan-For-Every-Part) - nástroj budúcej optimalizácie ?

Tomášova cesta na pozíciu procesného inžiniera pokračuje.....

Autor: tím Lean & Logistika , CEIT Pro, pobočka Bratislava | Článok pridaný: 10.4.2017

čítať
Keď je ťažko nájsť spoľahlivých zamestnancov... alebo pokračovanie Tomášovej cesty.

Hovorili sme o Tomášovi..... Bol zamestnancom, ktorý pracoval v sklade, obsluhoval vysokozdvižný vozík, zaskladňoval, vyskladňoval, odvážal diely na linku. Keďže v ňom nadriadený videl potenciál, motiváciu a schopnosť prispievať rôznymi nápadmi k optimalizácii skladu rozhodol sa pripraviť pre neho rozvojový plán. Hlavnou úlohou bolo počas jedného roka naučiť Tomáša pracovať a myslieť ako procesný inžinier.

Autor: tím Lean & Logistika , CEIT Pro, pobočka Bratislava | Článok pridaný: 28.3.2017

čítať
Keď je ťažko nájsť spoľahlivých zamestnancov... alebo Tomášova cesta na pozíciu procesného inžiniera

Autor: tím Lean & Logistika , CEIT Pro, pobočka Bratislava | Článok pridaný: 8.3.2017

čítať
FOTO NÁVOD: Poďme si spraviť 5S stôl

Len žiadne obavy. Toto nie je postup určený pre domácich majstrov ako si zhotoviť nový kus nábytku. Nebudete potrebovať žiadne špeciálne náradie či zručnosti. Vyhrnuté rukávy sa však predsa len môžu hodiť, pretože istá dávka námahy nás skutočne čaká: budeme meniť bežný (rozumej chaotický a preplnený) pracovný stôl v kancelárii na ukážkovo usporiadaný. Na tomto krátkom (a značne zjednodušenom) postupe zároveň načrtneme, v čom spočíva podstata 5S, teda jedného z mnohých nástrojov na zvyšovanie produktivity. Ide o súbor piatich krokov, vďaka ktorým budú straty, plytvania a zbytočnosti na akomkoľvek pracovisku navždy minulosťou

Autor: edu4industry | Článok pridaný: 15.11.2016

čítať
Počas úspešného 19. ročníka Národného fóra produktivity sme spoznali aj víťazov ocenení za produktivitu

Autor: PhDr.Martina Bandorová, redakcia časopisu ProIn | Článok pridaný: 21.10.2016

čítať
Zlepšovať možno len to, čo detailne poznáme

Každá cesta, aj tá najdlhšia, sa zákonite musí začať prvý krokom. Pre priemyselné spoločnosti, ktoré chcú vykročiť na cestu ďalšieho zlepšovania a zachytiť súčasné trendy v duchu revolučných zmien, je nevyhnutné, aby dokázali pomenovať nielen svoj zamýšľaný, ale najmä súčasný stav. Riadiť a zlepšovať totiž možno len to, čo detailne poznáme.

Autor: Ing.Michal Frlička | Článok pridaný: 26.7.2016

čítať
NESTAČÍ, ABY ZMENY V PODNIKU CHCELI LEN MANAŽÉRI

Revolučné zmeny v priemysle nie sú zďaleka len hudbou vzdialenej budúcnosti či odvážnymi víziami inovátorov. Nové technológie, nové princípy výroby, nové prístupy sú tu. Rezonujú pod označením „Priemysel 4.0“ a nie je to len abstraktný pojem alebo teória, je to celý rad čiastkových technologických a procesných zmien, ktoré sa v mnohých firmách (viac či menej) už stávajú realitou.

Autor: PhDr. Iveta Žeravíková, PhD. | Článok pridaný: 4.7.2016

čítať
Mobilná aplikácia pre rýchle a jednoduché odhalenie rizikovosti pracoviska

Na základe dlhoročných skúseností s detailným projektovaním pracovísk vieme, že ideálne, tzv. „zdravé pracovisko“ bez rizík, neexistuje. Tieto riziká najčastejšie súvisia s pracoviskom – jeho usporiadaním, s pracovnou činnosťou, organizáciou práce ale taktiež s pracovným prostredím. Všetko sa navzájom ovplyvňuje a celý rad najrôznejších faktorov potom spôsobuje riziko vzniku poškodenia zdravia pracovníka, či už vplyvom nefyziologických pracovných polôh, vplyvom manipulácie s bremenami, opakovanými činnosťami v rámci krátkeho taktu a pod. Nehovoríme už potom len o fyzickej ale aj psychickej – mentálnej záťaži.

Autor: Ing.Martina Gašová, PhD. | Článok pridaný: 7.6.2016

čítať
Ako projektovať výrobné systémy v zmysle Priemysel 4.0?

Nástupom nových myšlienok iniciatívy PRIEMYSEL 4.0 si manažéri viacerých firiem na Slovensku uvedomujú potrebu zmien výrobných a logistických systémov, ktoré budú môcť vzájomne prepojiť a tak vytvoriť priestor pre neustále napredovanie a rozvoj. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselných závodov je potrebné do technologického návrhu implementovať koncepciu inteligentných výrobných a logistických systémov, ktoré budú schopné rýchlej adaptácie na zmeny vo výrobe. V oblasti nazývanej ako podnik budúcnosti teda veľmi významnú úlohu zohráva koncept Digitálneho podniku s využitím nástrojov a technológií virtuálnej a rozšírenej reality.

Autor: Ing.Radovan Furmann, PhD. | Článok pridaný: 4.6.2016

čítať

1 2
Helpdesk CERAA application