Vzdelávanie
pre priemysel

  • konferencia LEAN manažment 15.2.2018

    Lean je stále IN...bude aj v INdustry 4.0?

Kurzy

Naše vzdelávacie programy sú odrazom dlhoročných, bohatých skúseností z konkrétnych projektov založených na inovatívnych riešeniach. Chceme ich odovzdať ďalej. Vieme, že neustále sa meniace podnikateľské prostredie potrebuje pripravených ľudí.

 

Úvod Kurzy
 
 
 

filtrovať vo všetkých kategóriach

001 LOG scan 4.0: Ako zdokonaliť internú logistiku

Ako je nastavená interná logistika vo vašej firme? Čo je nevyhnutým základom pre ďalšie zlepšovanie?

135,00 €
162,00 € s DPH

Žilina, Holiday Inn | 26.9.2017 - 26.9.2017

 
002 SIEMENS Základy programovania PLC

Cieľom vzdelávania je, aby po skončení účastník poznal základné informácie o hardvéri, programovom prostredí a bezpečnosti pri práci s priemyselnými robotmi, ovládal systém robota, tvorbu a úpravu jednoduchých programov a konfiguráciu PLC automatov a vedel zrealizovať prepojenie PLC a HMI

600,00 €
720,00 € s DPH

5/6
voľné miesta

Žilina | 7.2.2018 - 9.2.2018

 
003 Výroba a logistika pre Industry 4.0

Ako sa pripraviť na prichádzajúce trendy, v ktorých bude umelá inteligencia ovplyvňovať výrobné a logistické systémy?

180,00 €
216,00 € s DPH

30/30
voľné miesta

Žilina, Holiday Inn | 24.4.2018 - 24.4.2018

 
004 3D projektovanie výrobných systémov - rýchlo a inovatívne

Prostredníctvom progresívnych prístupov umožníme účastníkom na modelovej situácii naprojektovanie jednoduchej prevádzky. Naším cieľom je poukázať na výhody 3D projektovania výrobných systémov, ktorými sú rýchlosť dosiahnutia riešenia, finančná dostupnosť, kvalita výstupných údajov pri aplikácií uvedených prístupov v praxi.

390,00 €
468,00 € s DPH

10/12
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 
005 5S pre výrobné spoločnosti

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s konceptom 5S a rozšíriť vedomosti z danej oblasti tak, aby účastník pochopil systém zavádzania konceptu 5S na jednotlivých pracoviskách vo svojom podniku.

150,00 €
180,00 € s DPH

12/12
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 Helpdesk CERAA application