Vzdelávanie
pre priemysel

  • konferencia LEAN manažment 15.2.2018

    Lean je stále IN...bude aj v INdustry 4.0?

Kvalita

Kvalita sa týka pracovníkov na všetkých úrovniach podniku, je pretavená do vašej kultúry a každodennej práce. Tým, že investujete do kvality a motivácie pracovníkov, privediete podnik na svetovú úroveň. Šírením kultúry kvality k vašim dodávateľom zabezpečujete priblíženie sa k nulovej chybovosti pri výrobe či službe. Váš zákazník ostáva u vás.

Úvod Kurzy Kvalita
 
 
 

filtrovať vo všetkých kategóriach

001 8D report

Objasníme Vám podstatu metodiky 8D nielen v samostatných krokoch D1 - D8 , ale aj v kontexte zlepšovania procesov a rozvoja partnerských vzťahov.

150,00 €
180,00 € s DPH

Vzdelávanie na mieru

 
002 Dáta o kvalite

Ako a čím môžeme merať kvalitu? Aké dáta o kvalite poznáme? Ako môžeme rýchlo a jednoducho spracovať dáta o kvalite? Aké informácie môžeme získať z grafov? Ako sa máme orientovať v grafickom vyjadrení rôznych čísel?

150,00 €
180,00 € s DPH

16/16
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 
003 Jednoduché nástroje kvality

Čo sú nástroje kvality? Kedy ich môžno použiť? Ako ich použiť? Čo a ako vieme čítať z nástrojov kvality? Ako môžeme kombinovať použitie nástrojov? Akých chýb sa môžeme dopustiť pri aplikácií nástrojov kvality?

150,00 €
180,00 € s DPH

Vzdelávanie na mieru

 
004 Kontrolná dokumentácia

Čo patrí do kontrolnej dokumentácie? Načo slúži kontrolná dokumentácia? Aké informácie obsahuje kontrolná dokumentácia? Potrebujem ju aj ja pri svojej práci? Kde všade musí byť dostupná? Pre koho musí byť dostupná?

150,00 €
180,00 € s DPH

16/16
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 
005 PDCA cyklus

Ako funguje PDCA cyklus? Aké pravidlá treba dodržať pri aplikácií? Ako na seba nadväzujú jednotlivé etapy cyklu? Kde a kedy je vhodné použiť PDCA cyklus?

150,00 €
180,00 € s DPH

12/12
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 Helpdesk CERAA application