Vzdelávanie
pre priemysel

  • konferencia LEAN manažment 15.2.2018

    Lean je stále IN...bude aj v INdustry 4.0?

Výroba

Priemysel charakterizuje silné konkurenčné prostredie a rastúci tlak na zníženie produkčných nákladov. Spoločnosti to riešia kúpou nového, veľakrát drahého zariadenia, iné zas zvýšením pracovného tempa u svojich zamestnancov. Zvyšovanie produktivity však nemusí byť spájané primárne len s nákladmi na zvyšovanie automatizácie. Finálnym cieľom je efektívne zrýchliť proces a tým zvyšovať produktivitu pomocou správneho využitia „človek a stroj.“

Úvod Kurzy Výroba
 
 
 

filtrovať vo všetkých kategóriach

001 5S pre výrobné spoločnosti

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s konceptom 5S a rozšíriť vedomosti z danej oblasti tak, aby účastník pochopil systém zavádzania konceptu 5S na jednotlivých pracoviskách vo svojom podniku.

150,00 €
180,00 € s DPH

12/12
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 
002 Autonómna údržba

Účastníkov naučíme ako pripraviť operátorov na autonómnu údržbu tak , aby vykonávali niektoré časti údržby namiesto údržbárov. Naučíte sa potrebné kroky, ktoré zapoja operátorov do údržby zariadení a ich náradí, nástrojov pomocou denných činností mazania, čistenia, zisťovania abnormalít a precíznosti zisťovania kontrol.

130,00 €
156,00 € s DPH

16/16
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 
003 Lean thinking

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti tak, aby pochopili „Lean“ filozofiu a vedeli nové získané myšlienky uplatniť v praxi. Účastníkom budú poskytnuté ukážky praktických príkladov implementácií nástrojov Lean Manufacturing, ako aj uvedenie návodov ako možno implementovať túto koncepciu. Vzdelávanie poskytne účastníkom okrem vízie aj cestu, ako posunúť spoločnosť medzi podniky svetovej triedy.

320,00 €
384,00 € s DPH

Vzdelávanie na mieru

 
004 Mapovanie toku hodnoty vo výrobných organizáciách

Cieľom vzdelávania je naučiť účastníkov zostaviť mapu toku hodnoty súčasného stavu, na základe ktorej spoločnosť získa komplexný prehľad o činnostiach, ktoré vytvárajú hodnotu pre zákazníka ale aj o činnostiach strát a plytvania.

130,00 €
156,00 € s DPH

14/14
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 
005 Preventívna a plánovaná údržba

Oboznámime Vás s prediktívnou údržbou - vibrodiagnostikou, termodiagnostikou, tribodiagnostikou .Poukážeme na možné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade neefektívneho fungovania výrobných zariadení a naopak na prínosy aplikovania prediktívnej údržby vo firme. Pochopíte význam TPM ( Totálne produktívnej údržby )

130,00 €
156,00 € s DPH

16/16
voľné miesta

Vzdelávanie na mieru

 Helpdesk CERAA application