Vzdelávanie
pre priemysel

  • konferencia LEAN manažment 15.2.2018

    Lean je stále IN...bude aj v INdustry 4.0?

O nás

Úvod O nás

O nás

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT (Central European Institute of Technology) ponúka najmodernejšie inovatívne a vysokokvalitné riešenia nielen pre priemysel, ale aj pre zdravotníctvo a služby. VÝSKUM a VÝVOJ týchto riešení sa snažíme spájať s PRAXOU.

Viac ako 200 odborníkov sa u nás zaoberá technickými a procesnými inováciami, priemyselnou automatizáciou, konštrukčným, materiálovým a biomedicínskym inžinierstvom, ako aj oblasťou zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.Kvalifikovaný tím zabezpečuje zavedenie výskumného projektu do riešení pre koncových užívateľov.

 

 Kráčame cestou nového technologického veku, v ktorom zohráva dôležitú úlohu prepojenie fyzických priemyselných systémov a inteligentných kybernetických procesov v zmysle konceptu Industry 4.0, označovaného ako štvrtá priemyselná revolúcia. Jeho cieľom je rast produktivity a konkurencieschopnosti.

Úspešná implementácia konceptu Priemysel 4.0 nemôže prebehnúť zo dňa na deň. Ide o zmenu filozofie, zodpovedajúcej technologickému pokroku a novým podmienkam, ktorú je potrebné budovať a stavať na princípoch, ktoré program Priemysel 4.0 predostrel. CEIT chápe tento program ako nástroj konkurencieschopnosti, ako katalyzátor rozvoja inovatívneho potenciálu Slovenska.

 

 Helpdesk CERAA application