Vzdelávanie
pre priemysel

  • konferencia LEAN manažment 15.2.2018

    Lean je stále IN...bude aj v INdustry 4.0?

O projekte

Úvod O projekte

O projekte

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE

Za úspechom každej firmy stoja ľudia: manažéri, odborníci, zamestnanci pripravení neustále rozvíjať svoje kompetencie a znalosti v kontexte najnovších trendov.

Naše vzdelávacie programy sú odrazom dlhoročných bohatých skúseností z konkrétnych projektov založených na inovatívnych riešeniach. Chceme ich odovzdať ďalej. Vieme, že neustále sa meniace podnikateľské prostredie potrebuje pripravených ľudí.

Absolventi našich kurzov sú schopní posudzovať a vyhodnocovať nové trendy vo svojich profesiách, samostatne viesť odborné projekty pomocou progresívnych nástrojov projektového manažmentu, prakticky aplikovať inovačné poznatky a správne sa rozhodovať aj v zložitých situáciách.Helpdesk CERAA application