Vzdelávanie
pre priemysel

  • konferencia LEAN manažment 15.2.2018

    Lean je stále IN...bude aj v INdustry 4.0?

Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.edu4industry.eu  je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@ceitacademy.eu  alebo telefonicky v pracovné dni na  +421 908 297 215 alebo +421 908 297 214 Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na tel. č  +421 908 297 215 alebo +421 908 297 214  Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu CEIT Pro, s.r.o., Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať po predchádzajúcej telefonickej dohode aj osobne na adrese: CEIT Consulting, s.r.o., Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

                                                                                                                                 

Sťažnosti alebo podnety môžete zasielať na emailovú adresu info@ceitacademy.eu

 

Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").Helpdesk CERAA application