Vzdelávanie
pre priemysel

 • konferencia LEAN manažment 15.2.2018

  Lean je stále IN...bude aj v INdustry 4.0?

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorení zmluvy, ktorej predmetom je kúpa, predaj alebo poskytnutie služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.edu4industry.eu

Predávajúcim je spoločnosť CEIT Pro, s.r.o., so sídlom Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina, IČO: 36428752, DIČ: 2022001872, zapísaná v  v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 16032/L

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: info@ceitacademy.eu

telefón: +421 908 297 215

Poštová adresa: Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

Číslo účtu pre bezhotovostné platby :6628817005/1111  IBAN:  SK19 1111 0000 0066 2881 7005

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1,  Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130.

 

Zaregistrovanie zákazníka

Zaregistrovaním získavate prístup k nasledovným benefitom :

 • komplexné informácie o stave všetkých Vašich objednávok
 • zjednodušenie opätovného nákupu
 • prehľad o všetkých doteraz kúpených  službách
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách
 • možnosť nakupovania so zľavami

 

Zmluvy o doteraz kúpených službách budú uložené u predávajúceho a zároveň prístupné, iba pre registrovaných zákazníkov.

Objednávanie  služieb

Kliknutím na obrázok košíka si objednáte  službu. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (pristúpiť k objednávke) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení Vašej objednávky s povinnosťou platby, dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Záväzným potvrdením Vašej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Doručením záväzného potvrdenia sa považuje príslušná kúpna zmluva v zmysle Vašej objednávky za uzavretú. Na našom e-shope je možné uzatvoriť zmluvu iba v slovenskom jazyku.

V záväznom potvrdení objednávky budete mať uvedené údaje o názve a špecifikácii služby, ktoré ste si objednali, ďalej údaje o cene, dodacej lehote a mieste, kde má byť služba .

Elektronicky si môžete objednať semináre, workshopy, vzdelávacie aktivity. Bližšie informácie o objednaných službách Vám pošleme na Vami uvedený e-mail pred uskutočnením akcie spolu so zálohovou faktúrou.

 

Poštovné za doručenie tovaru: SlovenskoPoštovné je účtované podľa spôsobu doručenia objednávky:

Spôsob doručenia

Cena za doručenie

(vrátane DPH)

Pošta, dobierka

3,30

Kuriér balík

6,90

Osobný odber

zadarmo

 

Ceny

Všetky ceny služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH . Presnú sadzbu DPH nájdete vždy v objednávke a následne vo faktúre.

Dodacie lehoty

Konkrétnu dobu dodania služby  umiestnenej do košíka, budete mať uvedenú pred záväzným odoslaním Vašej objednávky a taktiež bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky, ktoré Vám príde emailom. 

Platobné podmienky

Ku každej objednávke seminára, workshopu, vzdelávacej aktivity obdržíte najskôr zálohovú faktúru (predfaktúru) a po jej úhrade Vám bude vystavená faktúra.  

 • elektronické bankovníctvo – prostredníctvom služby Webcard – môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Diners Club International.
 • prevodný príkaz na základe vystavenej zálohovej faktúry. Elektronicky (e-mailom) Vám pošleme zálohovú faktúru (predfaktúru), ktorú si môžete vytlačiť. Zálohovú faktúru zaplatíte bankovým prevodom. Po overení platby Vám objednaný tovar pošleme poštou. Zálohovú faktúru Vám pošleme i v prípade objednania seminára na Váš e-mail pred uskutočnením akcie. Zálohovú faktúru zaplatíte bankovým prevodom. Po uskutočnení seminára Vám bude vystavená a poslaná  daňová vyúčtovacia faktúra.
 • Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby WebCard Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Diners Club International.

Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaných služieb. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis služby, počet kusov a spôsob platby . Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

 

Faktúra (daňový doklad), slúži zároveň ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme, informujte nás čo najskôr telefonicky: +421 908 297 215 alebo e-mailom: info@ceitacademy.eu 

Stornovanie objednávky

Seminár: Ak zrušíte Vašu objednávku na seminár 10 dní pred začiatkom akcie, neplatíte žiadny storno poplatok. Pri stornovaní objednávky 4-9 dní pred začiatkom akcie (seminára, konferencie) účtujeme storno poplatok vo výške 50 % z ceny. Pri neskoršom stornovaní objednávky alebo neúčasti na akcii účtujeme storno poplatok vo výške 100 %. Na seminár je možné poslať inú osobu, ako je uvedená v objednávke. Kontaktujte info@ceitacademy.eu 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť ponúkaný seminár, a tým aj príslušnú zmluvu o poskytnutí služby uzavretú so zákazníkom, týkajúcu sa tohto seminára., najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára, z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu záujemcov. Predávajúci Vás o zrušení seminára a tým aj príslušnej zmluvy o poskytnutí služby bezodkladne upovedomí a do 10 dní od tohto oznámenia Vám vráti cenu podujatia, ktorú ste predávajúcemu medzičasom uhradili. Zrušením seminára a príslušnej zmluvy Vám nevzniká voči predávajúcemu žiadny ďalší nárok na akúkoľvek kompenzáciu.  

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky alebo našimi službami, napíšte nám na info@ceitacademy.eu 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku.

 

Newsletter

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách a akciách organizovaných našou spoločnosťou (zvyčajne 1-krát mesačne). V prípade, že už newsletter nebudete chcieť dostávať, stačí sa odhlásiť napísaním na e-mail info@ceitacademy.eu

V prípade ďalších otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi odpovieme.

Želáme Vám príjemné nakupovanie.Helpdesk CERAA application